Home > การใช้งานโปรแกรม | ซ่อมคอม | ทิปคอมพิวเตอร์ > วิธี backup และ Restore Registry Windows XP

วิธี backup และ Restore Registry Windows XP

วิธี backup registry

1.เริ่มแรกก็ไปที่ start เมนดูด้านล่างนะจ๊ะ
2.เลือก program >> accessories >> system tool >> backup
3.จะมีหน้าต่าง backup or restore ให้คลิกที่ลิงค์ advance mode
4.คลิกที่ Tab “backup” แล้วคลิกเลือกส่วน System State (อยู่ใน My Computer จ้า!)
5.ดูด้านล่างซ้ายตรง “backup media or file name” ให้กำหนดว่าจะ backup ไว้ที่ไหน
6.คลิก start backup >> start backup จากนั้นก็รอจน Backup เสร็จ (เรียบร้อยโรงเรียนวัด)
วิธี restore registry

1.เหมือนกับตอน Backup เด๊ะ! ไปที่ start เมนดูด้านล่าง
2.เลือก program >> accessories >> system tool >> backup
3.จะมีหน้าต่าง backup or restore ให้คลิกที่ลิงค์ advance mode
4.คลิกที่ Tab “restore and manage media”
5.คลิกเลือก system state ที่ backup ไว้ คลิก start restore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *