Category: Uncategorized

คอมพิวเตอร์ค้างบ่อย ทำอย่างไรดี

No Comments on คอมพิวเตอร์ค้างบ่อย ทำอย่างไรดี

January 30, 2011 at 1:06 amCategory:Uncategorized

คอมพิวเตอร์ค้าง แฮงค์บ่อย (Computer hangs frequently) ทำอย่างไรดี

ขอเสนอวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น อย่างถูกวิธีดังต่อไปนี้ครับ

not responding บ่อย
คอมพิวเตอร์ ค้างบ่อย not responding

1. กรณีที่ยังสามารถบันทึกงานที่ทำค้างอยู่ ให้ทำการบันทึกก่อนครับ

2. ทดสอบกดปุ่ม Ctrl + Alt + Del พร้อมกันทั้ง 3 ปุ่ม ให้สังเกตดูว่า status ของโปรแกมตัวไหน Not Responding

ให้ End Task เพื่อหยุดการทำงาน โปรแกรมตัวนั้นไป

3. หากยังไม่ได้ผล ให้กดปุ่ม Power 1 ครั้ง เพื่อบอกสั่งปิด เครื่องคอมฯ

4. ถ้ายังนิ่งอยู่ ให้กดปุ่ม Reset

5. หลังจากเปิดคอมพิวเตอร์ใหม่ ให้ลองสแกนไวรัสดูอีกที

หรือตรวจเช็คชิ้นส่วนอุปกรณ์ของคอมฯ เมื่อตัวไหนชำรุดเสียหายไหม

เครดิต : ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์.com