Tag: 9วิธีดับความโกรธด้วยตนเอง

วิธีเอาชนะความโกรธด้วยตนเอง

No Comments on วิธีเอาชนะความโกรธด้วยตนเอง

February 9, 2010 at 9:09 amCategory:อื่นๆ

วิธีเอาชนะความโกรธ-พระนอน วัดโพธิ์ กทม.

วิธีเอาชนะความโกรธ-พระนอน วัดโพธิ์ กทม.

วิธีเอาชนะความโกรธ
โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

บรรดากิเลสทั้ง 3 คือ ราคะ (โลภะ) โทสะ โมหะ ท่านว่ามีโทษหนักเบาไม่เท่ากัน ราคะนั้นดูเหมือนว่ามีโทษเบา แต่ละได้ยาก โทสะมีโทษหนักแต่ละได้ง่าย ส่วนโมหะมีโทษหนักและละได้ยาก เฉพาะโทสะ(ความโกรธ ความขุ่นเคือง) นั้น เวลามันเกิดขึ้นจะเอะอะตึงตัง มึงมาพาโวย เรียกว่าเห็นช้างเท่าหมู ไม่กลัวใคร แต่ก็มักสงบง่าย เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าความโกรธมีโทษมาก

วิธีเอาชนะความโกรธ

วิธีเอาชนะความโกรธ-

ท่านบอกวิธีเอาชนะความโกรธ 9 วิธี สำหรับผู้มักขี้ยัวะ ลองฝึกปฏิบัติดูนะครับ ถ้าได้ผลอย่างไร ช่วยบอกผมด้วย จะได้ทำตามเพราะผมก็ใช่ย่อยเหมือนกัน ลูกศิษย์บางคนว่า อะไรๆ ก็ดี แต่ดุชะมัดญาติว่าอย่างนั้น

1.ให้นึกถึงผลเสียของคนมักโกรธ

Read More…